HUNTER HPA HYBRID CONVERION KIT – CZYM JEST I JAK DZIAŁA

HUNTER jest hybrydowym silnikiem HPA, przeznaczonym do montażu w replikach elektrycznych wyposażonych w gearboxy V2 oraz V3. Hybrydowym, ponieważ łączy najlepsze cechy napędu elektrycznego z osiągami i możliwościami systemów HPA. Pozwala na zmianę napędu repliki z czysto elektrycznego na zasilanie gazowe. W zależności od długości lufy oraz ustawionego ciśnienia, może stanowić napęd dla replik przeznaczonych do CQB, jak i najmocniejszych replik snajperskich.

CF5533D9-DFE8-49B8-B592-FC3A9C450AE4
HUNTER zastępuje układ cylindra oraz zespół tłoka. W odróżnieniu od innych rozwiązań tego typu, zestaw wykorzystuje pewne elementy klasycznego układu AEG. Jego podstawową cechą jest użycie pracy zębatek oraz silnika elektrycznego do otwarcia zaworu, którym jest każda konwersja HPA. Moc oferowana przez takie zestawienie, zapewnia bezproblemową pracę w każdym zakresie ciśnień i upraszcza konstrukcję. To, co odróżnia pracę HUNTER’a od działania układów typu AEG, to poza osiągami, przede wszystkim znikome siły oddziałujące na elementy repliki. Nie ma możliwości uszkodzenia szkieletu, jego czoło nie jest poddawane żadnym obciążeniom. Ponadto praca zębatek z konwersją HUNTER na najwyższym dozwolonym ciśnieniu, odpowiada ułamkowi pracy na sprężynach o najniższych nominałach. Dzięki temu, jak i konstrukcji uniemożliwiającej zacięcie opisanej niżej, uszkodzenie zębatek jest prawie niemożliwe.
83155224-37A5-4EC2-8ED3-A5B38F1F4660
Powstawaniu silnika towarzyszyła myśl stworzenia urządzenia bezawaryjnego. Inspirowano się efektem, o którym w jednym z wywiadów mówił znany na całym świecie twórca karabinu AK, rosyjski doktor nauk technicznych, Michaił Timofiejewicz Kałasznikow (Михаил Тимофеевич Калашников)

„…mogę wrzucić do karabinu garść piasku, cofnąć rygiel i wystrzelić!”

Oczywiście, w odniesieniu do replik, czy samego HUNTER’a nie należy przyjmować tego stwierdzenia dosłownie. Ma ono swoje odzwierciedlenie w założeniach technicznych, dotyczących pasowania części ruchomych w urządzeniu. Elementy, które wykonują ruch posuwisty są luźno dopasowane, miejsca ich styku zostały zniwelowane do minimum, a powierzchnia wypolerowana dla zmniejszenia tarcia. Rdzeń konwersji może odchylać się od osi pracy, nie wywołując komplikacji w działaniu układu. Nie ma możliwości zablokowania jego ruchu.

CIEKAWOSTKA

Podczas prac prototypowych wykonano test, gdzie w temperaturze -10 stopni celcjusza, HUNTER’a pozbawionego smaru, sprawdzano w trybach semi i full auto. Oddano kilka tysięcy strzałów i nie stwierdzono problemów z jego działaniem. Pomimo otrzymanych wyników, użytkowanie HUNTER’a bez smarowania może prowadzić do uszkodzenie oring’ów, dlatego nie jest czynnością rekomendowaną.

Pisząc o konstrukcji HUNTER’a, należy wyszczególnić użyte do produkcji materiały, a także technologie w jakich powstawał. Wszystkie elementy zestawu są wytwarzane przy użyciu nowoczesnych maszyn CNC, których obsługą zajmuje się wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Ze względu na atrybuty użytkowe, zrezygnowano z materiałów takich jak aluminium, a w ich miejsce zastosowano wysokogatunkowy brąz, stal konstrukcyjną, stal nierdzewną, oraz stal hartowaną wykorzystywaną m.in. w przemyśle górniczym i zbrojeniowym. W miejscach na to pozwalających, umieszczono elementy plastikowe, wykonane z polimeru na bazie grafitu. Jego specyfikacja zapewnia wysoką wytrzymałość, odporność na zużycie, a także wyjątkowe właściwości samosmarujące. W najbardziej eksploatowanych punktach układu, wdrożono technologię wymiennych krawędzi natarcia, pozwalającą na zastąpienie potencjalnie zużywających się elementów. W miejscach tych użyto węglików spiekanych o ekstremalnych właściwościach. Podstawowe parametry, takie jak ultra drobne ziarno spieku, wysoka gęstość oraz twardość między 92 a 93 HRA, czynią wykonane z nich detale niemal niezniszczalnymi. Inną, interesującą częścią jest rdzeń konwersji. Poza faktem, że każda sztuka jest ręcznie polerowana dla uzyskania gładkiej powierzchni i odpowiedniego pasowania elementów, jest on poddawany wysoce precyzyjnemu procesowi spawania metodą PUK. Łączenie metali w tej technologi odbywa się pod mikroskopem, co zapewnia niespotykaną dokładność i jakość wykonanych spoin.
LISTA MAT“

CO ZYSKUJEMY STOSUJĄC TAKIE ROZWIĄZANIE

Użycie zębatek do napędu niesie ze sobą wiele korzyści. Podstawową jest wspomniana już bezproblemowa praca w każdym zakresie ciśnień. Ogromny zapas mocy, wynikający z wykorzystania silnika elektrycznego powoduje, że dla HUNTER’a nie ma różnicy, czy pracuje na 3, czy na 11 bar. Ten nadmiar sprawia jednocześnie, że pobór prądu jest kilkukrotnie niższy niż w replice AEG. To tak, jakby w lekkim samochodzie zamontować bardzo mocny silnik. Jeździ jak marzenie, a jednocześnie nie spala dużo paliwa. Dzięki temu, można z powodzeniem stosować baterie o mniejszych pojemnościach. Nie jest to jednak wymóg. Zestaw zasilać mogą również większe pojemnościowo pakiety, różnicą będzie ich dłuższy czas rozładowania.

Atutem jest ponadto realizacja ruchu dyszy w sposób znany z platformy AEG. HUNTER akceptuje wszystkie dysze NBU dostępne w sprzedaży, a ich ruch jest generowany przez lekko zmodyfikowany popychacz. Dzięki temu nie marnuje gazu na wykonanie ruchu dyszy, zyskując na stosunku użytego ciśnienia do uzyskanych FPS. Zapewnienie prawidłowej szczelności na połączeniu dyszy i gumki hop-up również nie stanowi problemu. Wszystkie znane rozwiązania serwisowe rodem z platformy AEG, mające na celu uszczelnienie układu, mogą mieć zastosowanie przy montażu silnika HUNTER.
Kolejnym plusem takiej konstrukcji, a także korzyścią dla posiadacza, jest wykorzystanie do sterowania HUNTER’em układów typu mosfet, przeznaczonych do replik elektrycznych. Użytkownik nie jest zobligowany do stosowania dedykowanego sterownika. Przy wyborze ma możliwość zasugerowania się swoimi doświadczeniami, wiedzą, preferowanymi parametrami, oraz zasobnością portfela. Może także wykorzystać posiadane już układy. Stałym wymogiem jest, aby mosfet był wyposażony w funkcję ACTIVE-BRAKE. Jeśli jej nie zawiera, nie może sterować pracą konwersji. W zależności od mosfetu, istnieje możliwość strzelania w trybie ognia pojedynczego, ognia ciągłego, oraz w trybie burst. Więcej informacji na ten temat w dalszej części opracowania.
Wartym uwagi jest fakt, że każdy, kto potrafi wykonać serwis repliki elektrycznej, poradzi sobie z montażem i uruchomieniem HUNTER’a. Podkładkowanie, regulacja docisku silnika elektrycznego, oraz zabiegi dotyczące poprowadzenia instalacji prądowej, pozostają bez zmian. Nie ma konieczności programowania urządzenia. Jedynym przypadkiem, kiedy może być to potrzebne, jest instalacja zaawansowanego sterownika mosfet. Mechaniczna część konwersji została fabrycznie skalibrowana. Dawkowanie pędnika jest realizowane poprzez rezerwuar, którego objętość jest dopasowywana manualnie, przy użyciu redukcji umieszczanej wewnątrz. Czas otwarcia zaworu jest dobrany mechanicznie tak, aby za każdym razem konwersja zdołała uwolnić cały gaz, nawet używając pełnej dostępnej objętości rezerwuaru. W chwili wystrzału zasilanie zostaje odcięte, uniemożliwiając zachwianie dawki pędnika. Wszystko to sprawia, że do instalacji silnika HUNTER nie jest wymagana wiedza spoza zakresu dotyczącego replik elektrycznych.

ELEMENTY POTRZEBNE DO FUNKCJONOWANIA ZESTAWU

SZKIELET GEARBOX’a

HUNTER pasuje do niemal wszystkich gearbox’ów w wersji V2 oraz V3. Wyjątkiem są wersje V2 posiadające dodatkowe wzmocnienia w okolicy zębatek i prowadnicy sprężyny. Montaż w takich szkieletach jest możliwy, jednak wymaga bardziej posuniętych modyfikacji.

TŁOK/SPRĘŻYNA/CYLINDER/GŁOWICE

HUNTER zastępuje te elementy układu. Można je zdemontować i o nich zapomnieć.

MOSFET

Ze względu na sposób działania i zakres pracy, HUNTER wymaga zatrzymania układu w pozycji spoczynkowej od razu po oddaniu strzału. Niepożądany jest efekt częściowego napięcia sprężyny znany z platformy AEG. Może powodować nieprawidłowe dawkowanie pędnika, oddawanie pustych strzałów, pogorszenie reakcji na spust itd. W związku z tym, nie należy używać konwersji bez mosfetu posiadającego hamulec, oraz wyłączać tej funkcji w układach dających taką możliwość. Dotyczy to również używania trybu full auto w replikach niewyposażonych w detekcję cyklu.

– ZAAWANSOWANE UKŁADY MOSFET

Najbardziej polecanym rodzajem sterowników, są te posiadające detekcję cyklu zębatek. Pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości konwersji. Dzięki drobiazgowej kontroli mechanizmu, dają możliwość używania urządzenia w trybach semi auto, full auto, a nierzadko burst i jego pochodnych. Układy tego typu mają często rozbudowane opcje. Ważne jest, aby nigdy nie dezaktywować w nich funkcji ACTIVE-BRAKE, i nie wykorzystywać PRE-COCKING’u. Powód tego pierwszego został opisany powyżej, natomiast efekt, który daje wstępne naciągnięcie sprężyny jest integralną cechą HUNTER’a. Całkowita praca rdzenia konwersji zamyka się na odcinku ~ 10 mm, a otwarcie zaworu następuje po pokonaniu przez rdzeń około połowy tego dystansu. Łącząc te zależności z fenomenalną reakcją układu wywołaną niskim jego wysileniem, wystrzał następuje praktycznie natychmiast po naciśnięciu spustu. Użycie opcji PRE-COCKING mogłoby również wiązać się z oddawaniem pustych strzałów, a także zbędnym obciążaniem elementów konwersji.

– PROSTE UKŁADY MOSFET

Drugą grupą mosfetów są proste układy nie zawierające detekcji cyklu, ale wyposażone w funkcję ACTIVE-BRAKE. Takie sterowniki dają możliwość obsługi konwersji tylko w trybie ognia pojedynczego. Jest to opcja przygotowana dla użytkowników planujących wykorzystanie HUNTER’a do celów snajperskich, gdzie nie jest wymagany tryb full auto. Należy zaznaczyć, że możliwość przełączenia trybu ognia na serię, powinna zostać zablokowana przez użytkownika repliki. Wykorzystanie tego trybu może wywołać zjawiska podobne do tych, które mają miejsce przy działaniu HUNTER’a z mosfetem bez aktywnego hamulca. Istnieje jednak sposób na użycie układu bez detekcji cyklu, nie tylko w trybie ognia pojedynczego. Sposobność taką dają układy posiadające funkcję programowalnego czasu BURST’u. Przy odpowiedniej kalibracji tego parametru, można uzyskać płynną pracę układu. Należy jednak zaznaczyć, że zmiana nastaw reduktora lub użycie innej baterii, może wywołać konieczność ponownej kalibracji. Przy tej opcji nie poleca się używania źródeł prądu, które w trakcie rozładowania znacząco zmieniają swoje parametry wyjściowe.

ZĘBATKI

HUNTER posiada w zestawie dedykowany moduł, zastępujący zębatkę tłokową, pasujący do standardowych zębatek typu AEG. Do funkcjonowania zestawu konieczne jest posiadanie zębatki silnikowej i środkowej o przełożeniu 18:1, które występują w fabrycznych gearbox’ach. Ze względu na konstrukcję konwersji, nie jest konieczne stosowanie drogich, wzmacnianych kół zębatych. Użycie blokady przeciwpowrotnej jest uzależnione od zainstalowanego sterownika mosfet. Jeżeli producent układu zaleca jej usunięcie należy to zrobić, w pozostałych przypadkach powinna pozostać na swoim miejscu. Należy również wspomnieć o trwających pracach nad modułem w układzie DUAL SECTOR GEAR. Pozwoli on w przyszłości znacząco zwiększyć oferowaną przez HUNTERA szybkostrzelność.

PODKŁADKI

Przy instalacji HUNTER’a prawidłowa regulacja zębatek jest tak samo istotna, jak w przypadku replik elektrycznych. Jedyną, dodatkową wytyczną jest, aby przy podkładkowaniu modułu dołączonego do zestawu, powierzchnia ślizgu pokrywała się w maksymalnym stopniu z powierzchnią roboczą zaczepu rdzenia. Od jakości i precyzji regulacji zależy kultura pracy, pobór prądu, oraz, w skrajnych przypadkach, ewentualność uszkodzenia zestawu.

SILNIK

Motor elektryczny używany do obsługi HUNTER’a jest obciążany w nieznacznym stopniu. Dzięki temu wystarczające są najsłabsze silniki, jak te montowane fabrycznie w większości replik. Może jednak zajść sytuacja, kiedy hamulec nie będzie w stanie prawidłowo zatrzymać zębatek w wyznaczonym przez detektor cyklu miejscu. Takie zjawisko może mieć miejsce w przypadku wykorzystania baterii o wysokim woltażu i sprawności prądowej, oraz użycia ognia ciągłego, gdzie po kilkusekundowej serii, silnik i zębatki są tak rozpędzone, że ich zatrzymanie wymaga większej siły. Wówczas rozwiązaniem jest zastosowanie silnika wyposażonego w mocniejsze magnesy. Producenci mosfetów posiadających detekcję cyklu, często zalecają użycie silników HighTorque, przy obsłudze replik wyposażonych w słabe sprężyny. W takim przypadku powinno się interpretować HUNTER’a jako sprężynę o wyjątkowo niskim nominale, i zastosować się do wytycznych producenta mosfetu.

BATERIA

HUNTER współpracuje ze wszystkimi rodzajami baterii stosowanymi do zasilania replik AEG. Sugerowany rodzaj, to pakiety typu LiPo. Ich napięcie nominalne powinno wynosić 7,4 V lub 11.1 V. Warto również zaznaczyć, że dobór woltażu baterii przekłada się na szybkostrzelność zestawu. Przy napięciu 7,4V, może wynieść około 18-20 RPS, natomiast w przypadku 11.1V około 25-28 RPS. Uzyskany efekt zależy od użytego źródła prądu, parametrów i stanu silnika elektrycznego, a także od jakości wykonanego podkładkowania i sprawności mosfetu.

POPYCHACZ DYSZY/DYSZA

HUNTER wykorzystuje klasyczny popychacz, oraz dysze dedykowane do układów AEG. Jedyną, konieczną modyfikacją, jest skrócenie zaczepu listwy popychacza tak, aby dysza wracała do swobodnego położenia najpóźniej w momencie zetknięcia zębatki z zaczepem rdzenia. Szczegółowy opis tej czynności znajduje się w instrukcji montażu.

KOSTKA STYKOWA/PRZERYWACZ/LISTWA SELEKTORA/OKABLOWANIE

Dzięki konstrukcji HUNTER’a, elementy instalacji elektrycznej oraz osprzęt selektora ognia, nie podlegają modyfikacjom. Odstępstwem od tej reguły, jest dostosowanie się do wymogów producenta mosfetu, w który będzie wyposażona replika.

ŁOŻYSKA

Praca HUNTER’a nie obciąża łożysk nawet w stopniu znanym z platformy AEG, w związku z czym, nie ma specjalnych zaleceń dotyczących tej materii.

DOPROWADZENIE GAZU DO KONWERSJI

Do zestawu HUNTER dołączany jest wąż zasilający o wymiarach 6/4 mm. Można go poprowadzić jedynie do tyłu repliki, pod prowadnicą kolby. Nie ma możliwości wyprowadzenia chwytem pistoletowym. Jest to efekt pozostawienia na swoim miejscu silnika elektrycznego i zębatek. Sposoby wyprowadzenia węża z repliki zostały opisane w instrukcji montażu.

Masz pytania ?